autoservisas telefonas     zalu reguliavimas vieta Beržų g. 17, Riešė. Vilnius
 1. Kada reikia kviesti policiją?
 2. Ką daryti su užpildyta deklaracija?
 3. Kokios dažniausios klaidos pildant deklaraciją?
 4. Ką daryti, jei neturiu eismo įvykio deklaracijos blanko?
 5. Kur kreiptis, jei sukėliau eismo įvykį?
 6. Kur kreiptis, jei nukentėjau eismo įvykyje?
 7. Ką daryti eismo įvykiui atsitikus užsienyje?
 8. Ką daryti jei nukentėjote nuo užsienio draudimo bendrovėje apsidraudusio asmens?
 9. Kur kreiptis atsitikus Kasko įvykiui?
 10. Ką daryti, jei įvyko vagystė ar apiplėšimas iš automobilio?
 11. Už ką turiu susimokėti po draudiminio įvykio?
 12. Kas yra frančizė (besalyginė išskaita)?
 13. Kas yra dalių nusidėvėjimas?
 14. Kas yra Lietuvos draudimo techninė pagalba kelyje pagal civilinį draudimą?

1. Kada reikia kviesti policiją?

Privalomojo draudimo pagrindu:

Pagal šiuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių nuostatas policiją privalote kviesti jei:

 • eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužaloti žmonės;
 • eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ir nėra aiškus įvykio kaltininkas;
 • įvykio vietoje nėra asmens, kurio turtui padaryta žala (namas, stulpas,  tvora ir pan.);
 • bent vienas iš įvykio dalyvių yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • nesutariate dėl eismo įvykio aplinkybių, kaltės.

SVARBU! Visais kitais atvejais galite tiesiog užpildyti eismo įvykio deklaraciją.

Kasko draudimo pagrindu:

Atsitikus avarijai:

 • kelyje įvažiavote į duobę;
 • nuvažiavote nuo kelio ar apsivertėte;
 • atsitrenkėte į elektros stulpą, kelio ženklą, medį, tvorą ir pan.;
 • sugadinote kito asmens, kurio eismo įvykio vietoje nėra, turtą;
 • eismo įvykio metu yra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • atsitrenkėte į kitą transporto priemonę ir nesutinkate su kalte.

Jei radote apgadintą transporto priemonę

 • įmanoma nustatyti įvykio kaltininką arba yra įvykio liudininkų;
 • teritorija stebima vaizdo kameromis;
 • žinomas transporto priemonę apgadinęs asmuo arba nežinomas asmuo piktavališkai apgadino Jūsų transporto priemonę – išdaužė stiklus, aštriu daiktu subraižė transporto priemonės šonus;
 • transporto priemonę sugadino krentantys daiktai dėl statybos darbų;
 • transporto priemonę sugadino nuo namo stogo nukritęs sniegas ar ledas;
 • užvirto medis, augantis apgyvendintoje teritorijoje;
 • transporto priemonę apgadino bandant ją apvogti arba apvogus;
 • nuostoliai viršija 1500 €.

SVARBU! Policijos kviesti nereikia, kai transporto priemonė apgadinta dėl gamtos jėgų: liūties, krušos, audros, potvynio, žaibo poveikio (kai ant transporto priemonės ar jos dalių yra matoma tiesioginės žaibo iškrovos vieta ir pažeistų detalių apdegimai, apanglėjimai); taip pat užvirtus medžiui nuosavoje arba neapgyvendintoje teritorijoje.

2. Ką daryti su užpildyta deklaracija?

Užpildžius eismo įvykio deklaraciją, vieną deklaracijos kopiją pasilikite sau, o kitą atiduokite kitam eismo įvykio dalyviui. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, per 3 dienas turite susisiekti su Jūsų draudimo bendorve arba įvykį administruosiančiu autoservisu. Jei esate nukentėjusysis eismo įvykio metu, turite kreiptis į tą draudimo įmonę, kurioje apdraustas įvykio kaltininkas, į savo draudimo bendrovę kreiptis nereikia.

3. Kokios dažniausios klaidos pildant deklaraciją?

 • nukentėjęs pasirašo dviejose vietose (14 ir 15 laukeliuose), pasirašyti reikia tik 15 laukelyje;
 • eismo įvykio dalyviai nepasirašo deklaracijos;
 • neužpildoma įvykio aplinkybių skiltis (12 laukelis);
 • užpildžius 12 skilties 1 arba 2 langelius, būtinai reikia išbraukti nereikalingą aplinkybę (pvz. stovint / sustabdžius);
 • abu dalyviai nenurodo savo elektroninio pašto  ir/arba telefono numerio– tai itin svarbi informacija pagreitinantį eismo įvykio administravimą.
 • vienas eismo įvykio dalyvis pasiima abi deklaracijos kopijas.

4. Ką daryti, jei neturiu eismo įvykio deklaracijos blanko?

Eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi eismo įvykio dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija, o eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra eismo įvykio dalyvių. 

SVARBU!Eismo įvykio kaltininkas turi savo parašu patvirtinti, kad pripažįsta kaltę. Eismo įvykio deklaracija

5. Kur kreiptis, jei sukėliau eismo įvykį?

Per 3 darbo dienas apie įvykį turite pranešti draudimo bendrovei arba įvykį administuojančiai įmonei internetu arba telefonu. Jei abejojate, kuris eismo įvykio dalyvis yra dėl jo atsakingas, vis tiek praneškite draudimo bendrovei.

6. Kur kreiptis, jei nukentėjau eismo įvykyje?

Per 3 darbo dienas apie įvykį turite pranešti draudimo bendrovei arba įvykį administuojančiai įmonei internetu arba telefonu. Jei abejojate, kuris eismo įvykio dalyvis yra dėl jo atsakingas, vis tiek praneškite draudimo bendrovei.

7. Ką daryti eismo įvykiui atsitikus užsienyje?

Draudžiamajam įvykiui nutikus užsienyje rekomenduojame visais atvejais kreiptis į policiją.

Jei esate tikras dėl savo kaltės, pildydami deklaraciją 14 punkte pripažinkite savo kaltę: „Aš dėl įvykio kaltas“ (angl. „I am responsible for the accident“) ir pasirašykite, kitu atveju rekomenduojama neprisiimti atsakomybės ir nepasirašyti jokių dokumentų, išskyrus eismo įvykio deklaraciją – pasirašykite tik deklaracijos viduryje (15 punktas), nepasirašinėkite pakraščiuose – šiuo atveju apie kaltumą spręs draudimo bendrovė.

Deklaracijos tekstas yra vienodas visomis kalbomis, kuriomis deklaracija yra išleista, todėl jei turite lietuvišką jos variantą – žinosite klausimų reikšmes ir jos variante užsienio kalba.

Jei dokumento tekstas Jums nėra aiškus, jo nepasirašykite ir reikalaukite, kad jis būtų paaiškintas. Jei manote, kad deklaracijoje surašyta informacija yra neteisinga – prašykite, kad ji būtų ištaisyta. Tačiau jei nuspręsite neteisingai surašytą deklaraciją pasirašyti – pastabų laukelyje būtinai įrašykite tekstą „Sign, but do not agree” („Pasirašau, bet nesutinku“). Jei deklaracijos tekstas Jums nėra aiškus, pastabų laukelyje įrašykite „Sign, but do not understand” („Pasirašau, bet nesuprantu“).

Atsižvelgiant į galimybes – pariimkite kuo daugiau informacijos apie kitą eismo įvykio dalyvį t.y.  asmens duomenis, kontaktus, poliso kopiją, įvykio nuotraukas.

8. Ką daryti jei nukentėjote nuo užsienio draudimo bendrovėje apsidraudusio asmens?

Jeigu gyvenate užsienyje ir/ar artimiausiu metu nėra galimybės grįsžti į Lietuvą bei Jūsų transporto priemonė bus remontuojama užsienyje, per 3 darbo dienas kreipkitės į užsienio draudimo bendrovę, kurioje drausta eismo įvykio kaltininko transporto priemonė.

Jeigu artimiausiu metu planuojate grįžti arba jau grįžote į Lietuvą, per 3 darbo dienas kreipkitės į eismo įvykio kaltininko atstovą pretenzijoms nagrinėti Lietuvoje. Atstovų sąrašą rasite LR transporto priemonių draudikų biuro internetiniame puslapyje www.cab.lt.

9. Kur kreiptis atsitikus Kasko įvykiui?

Jei įvykis atsitiko Lietuvoje:

Pranešti apie Kasko draudimo įvykį turite per 3 d.d. tiesiogiai draudimo bendrovei arba įvykį administruosiančiam autoservisui.

Reikalingi dokumnetai:

 • eismo įvykio deklaraciją arba teisėsaugos, teisėtvarkos institucijų išduotą pažymą (jei kviesta policija);
 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą;
 • vairuotojo pažymėjimą, asmens vairavusio automobilį;
 • galiojantį draudimo polisą.

Jei įvykis atsitiko užsienyje:

Užpildykite eismo įvykio deklaraciją, jei reikia, iškvieskite policiją.

Automobilio remontą atlikite tik tiek, kiek tai reikalinga vienkartiniam transportavimui užtikrinant saugų eismą. Transporto priemonę nugabenkite iš įvykio vietos iki artimiausios remonto dirbtuvės ar stovėjimo aikštelės Lietuvoje. Jei remonto suma neviršija 1.500,00 €, prieš pradėdami remontą, nufotografuokite sugadinimus ir nuotraukas perduokite mums. Jei remonto kaštai viršija 1.500,00 €, remontą galite atlikti tik suderinę remonto darbų apimtis ir sąlygas su draudimo bendrove.

SVARBU! Automobilio remontuoti ankščiau, nei bus atlikta apžiūra draudimo bendorvės darbuotojų arba nesulaukus draudimo bendrovės leidimo – griežtai draudžiama.

10. Ką daryti, jei įvyko vagystė ar apiplėšimas iš automobilio?

Jei transporto priemonė apvogta, policiją iškvieti yra privaloma, kadangi reikės pateikti policijos ar teisėsaugos institucijos išduotą pažymą (jei buvo išduota);Draudižiama remonto darbus, kol draudimo žalų ekspertai arba mūsų autoserviso darbuotojai nebus atlikę transporto priemonės apžiūros.

11. Už ką turiu susimokėti po draudiminio įvykio?

Priklausomai nuo Jūsų Kasko poliso sąlygų, dažniausiai susimokėti reikia:

 • nustatytą frančizę;
 • dalių nusidėvėjimą;
 • PVM mokestį, jei automobilio savininkas PVM mokėtojas (draudimo bendrovės nedengia PVM mokesčio).

12. Kas yra franšizė (besąlyginė išskaita)?

Išskaita (franšizė) – Suma, kurią kiekvieno draudiminio įvykio atveju apmoka pats draudėjas ir draudiko atsakomybė kiekvieno draudiminio įvykio atveju lygi nuostolio dydžiui, atėmus besąlyginę išskaitą.

13. Kas yra dalių nusidėvėjimas?

Jeigu nukentėjusioji transporto priemonė remontuojama ir sugadintos dėvėtos detalės, agregatai bei kiti reikmenys keičiami naujomis, originaliomis, gamyklos gamintojo detalėmis tai draudimo bendrovė, skaičiuodama išmoką, išskaičiuoja* detalių nusidėvėjimą išskaičiuoja - jeigu remontuojama transporto priemonė apdrausta KASKO draudimu ir sutartyje nurodyta "Remontas be nusidėvėjimo", tuo atveju nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Detalių, kurias paveikia natūralus nusidėvėjimas ir aplinkos poveikis yra praporcingas transporto priemonės ridai ir amžiui. Detalių nusidėvėjimo laipsnis nustatomas, atsižvelgiant į Kelių transporto priemonių vertinimo instrukciją, kurioje pateikta detalių nusidėvėjimo lentelė, priklausomai nuo automobilio paskirties, amžiaus ir variklio kubatūros.

Detalių nusidėvėjimo lentelė

Eksploatavimo laikas 

Susidėvėjimo laipsnis
lengv. automobiliams

Gyven. priekaboms ir
automobiliams, motociklams 

Autobusams, krov. automobiliams ir
jų priekaboms, spec. automobiliams
ir jų priekaboms, mopedams 

Traktoriams ir
savaeigėms mašinoms

 metais III  III III      
 iki 1-erių 0 0 0
 1 0 0 0
2 9 5 0 0 0 5
3 14 9 6 0 5 10
4 20 13 10 5 10 15
5 27 19 14 10 15 20
6 33 24 19 15 20 25
7 40 30 25 20 25 30
8 47 37 31 25 30 35
9 53 43 37 30 35 40
10 59 49 43 35 40 45
11 65 55 50 40 45 50
12 70 61 56 45 50 55
13 70 67 62 50 55 60
14 70 70 67 50 60 65
15 70 70 70 50 65 70
>15 70 70 70 50 70 75


 

14. Kas yra Lietuvos draudimo techninė pagalba kelyje pagal civilinį draudimą?

Naujausia informacija: http://www.ld.lt/privalomasis/technine-pagalba-kelyje